image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.019

nowe funkcjonalności:

  1. Eksport dokumentów księgowych do programu księgowego MSM RAKS SQL - przed eksportem danych dodano okno dialogowe z możliwością podania własnych oznaczeń kodów dokumentów. Pole: KOD_DOKUMENTU w pliku wymiany danych XML.
  2. Nowy moduł - Wyciągi bankowe. [Funkcjonalność dodatkowa]
  3. Rozbudowa modułu magazynu z lokalizacjami o dodatkowe funckje kontroli dostaw/opakowań.

poprawki:

  1. Zlecenie transportu/spedycji - poprawiono błędne przeliczanie wartości netto i wartości netto zakupu zlecenia nadrzędnego podczas edycji zlecenia podrzędnego.