image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.017

nowe funkcjonalności:

  1. Zlecenie serwisu - dodano pola: waluta zakupu, cena netto zakupu w walucie, cena netto zakupu, kursy waluty obcej, rabat. Wprowadzono, że dla dokumentów magazynowych RW tworzonych na podstawie zlecenia serwisu, brane są ceny zakupu zaś dla dok. WZ - sprzedaży.
  2. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, w zakładce koszty dodano możliwość wyboru, czy kurs waluty obcej ma być liczony od daty wystawienia czy sprzedaży.
  3. Dokument sprzedaży - w zakładce Zapłaty dodano możliwość dodawania, edycji i usuwania dokumentów zapłat.
  4. Dokument kosztowy - w zakładce Zapłaty dodano możliwość dodawania, edycji i usuwania dokumentów zapłat.
  5. Zlecenie lotnicze - dodano relację "jeden do wielu" dla trasy zlecenia. Wprowadzono też na stałe rodzaje odcinków trasy tj.: odlot, przeładunek, przylot.

poprawki:

  1. Słownik kontrahentów - usunięto błąd uniemożliwiający edycję pliku powiązanego z kartoteką.
  2. Aktualizacja zbiorcza komponentów systemowych programu.