image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.008

nowe funkcjonalności:

  1. Moduł magazynowy - dodano analizę: Stan magazynowy na dzień.
  2. Moduł korespondencji - w dokumencie załącznika dodano możliwość drukowania kopert.
  3. Rejestr zleceń wyjazdów - dodano funkcję automatycznego przeliczania kosztów stałych zlecenia wyjazdu.
  4. Rozbudowa modułu tankowań - import tankowań z kart paliwowych AS24 (funkcjonalność dodatkowa).

inne ważne modyfikacje:

  1. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - wprowadzono zapisywanie opcji: aktualizuj kursy oraz [data kursu wlt.] = [Data załadunku] - 1 razem z dokumentem. Do tej pory pola te były traktowane jako domyśle ostastnie ustawienia okna i nieraz wprowadzało to w błąd.
  2. Dokument delegacji - wprowadzono zapisywanie opcji: sumuj odcinki krajowe i zagraniczne. Do tej pory pole to było traktowane jako domyśle ostastnie ustawienie okna i nieraz wprowadzało to w błąd.

poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka Ładunek - poprawiono obcinanie jednostki miary, gdy ilość znaków była większa niż 5. Maksymalna długość pola jednoski miary to 6 znaków. 
  3. Dokument kosztowy - usunięto błąd pojawiający się w momencie zapisania dokumentu, gdy dokumnet był typu "VAT w PLN" i podano drugi rachunek bankowy.
  4. Maski numeracji dokumentów - usunięto błąd polegający na ucinaniu ostatnich kilku znaków w numerze dokumentu. Błąd pojawiał się tylko w szczególnych prtzypadkach, przy długiej masce numeracji.