image description

SPEDTRANS SQL 6.000 wer. wew. 6.002

nowe funkcjonalności:

 1. Obsługa drukarek i kas fiskalnych [dodatkowa funkcjonalność]
 2. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - w zakładce: Tankowania, dodano kolumny: Kontrahent, Kategoria
 3. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - w zakładce: Koszty, pod klawiszem DK (tworzenie nowego dok. kosztowego powiązanego z ZLW) dodano trzy opcje: 
  - Nowy dokument kosztowy dla wybranego kontrahenta i wszystkich pozycji kosztowych z nim powiązanych
  - Nowy dokument kosztowy dla wybranego kontrahenta i wszystkich pozycji kosztowych z nim powiązanych - tylko pozycje niepowiązane z innym dokumentem kosztowym
  - Nowy dokument kosztowy powiązany z wybraną pozycją kosztową zlecenia wyjazdu
 4. Rejestr tankowań - dodano kolumnę Kategoria
 5. Pełna integracja z TNT - moduł w 100% zastępuje program do nadawanie przesyłek udostępniany przez TNT swoim klientom. [dodatkowa funkcjonalność]
 6. Rejestr ważnych terminów - dla pojazdów - dodno możliwość filtracji po rodzaju i typie pojazdu.
 7. Dodano nowy moduł wspomagający moduł produkcji - Harmonogram produkcji. Funkcjonalność umożliwia planowanie zleceń produkcji na osi czasu. [dodatkowa funkcjonalność] 
 8. Dodano nowy moduł wspomagający moduł serwisu - Harmonogram serwisu. Funkcjonalność umożliwia planowanie zleceń serwisu na osi czasu. [dodatkowa funkcjonalność]
 9. Rozbudowa interfejsu wymiany danych z CDN OPTIMA - dodano możliwość importu dokumentów magazynowych do SPEDTRANS SQL. [dodatkowa funkcjonalność]
 10. Słownik kontrahentów - dodano nową funkcję: Przejdź do ... - funkcja umożliwia szybkie przejście do wybranego rejestru dokumentów wybranego kontrahenta.
 11. Słownik kontrahentów - dodano możliwość filtracji po: województwie oraz kraju. 
 12. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po kraju kontrahenta.
 13. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po kraju kontrahenta.
 14. Dodano kreator tabeli norm paliwowych - opcja dostępna z poziomu podglądu tabeli norm paliwowych.
 15. Aktualizacja systemu pomocy dla programu (pliki PDF i CHM).

poprawki:

 1. Rejestr dokumentów sprzedaży - usunięto błąd uniemożliwiający podgląd oferty powiązanej z danym dokumentem sprzedaży.
 2. Dokument zlecenia wyjazdu - usunięto problem uniemożliwiający zapisanie dok. ZLW. Błąd występował tylko w przypadku, gdy byliśmy w trybie wystawiania nowego dokumentu, po zmianie udziału procentowego zlecenia w ZLW.
 3. Moduł korespondencji - seryjne tworzenie dokumentów korespondencji (z rejestrów sprzedaży oraz dok. kosztowych) - przy tak dodanych dokumentach, przy edycji lub podglądzie dokumentu korespondencji brakowało danych kontrahenta - błąd usunięty.