image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.025

nowe funkcjonalności:

 1. Zlecenie serwisu - dodano dodatkowe pola : Rodzaj pojazdu, Typ pojazdu, Dodatkowe informacji o pojeździe, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
 2. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano pole: Nr ZZ tj. Numer dokumentu załącznika dla zleceniodawcy/płatnika powiązanego do danego dokumentu sprzedaży. Dodano możliwość podglądu i edycji załącznika dla zleceniodawcy/płatnika z poziomu rejestru sprzedaży.
 3. Rejestr zleceń serwisu - dodano możliwość wystawienia paragonu do zlecenia serwis.
 4. Dokument zlecenia serwisu - dodano możliwość wystawienia paragonu do zlecenia serwis.
 5. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku - dodano możliwośćzmiany rozmiasru formularza domukentu.
 6. Rejestr zleceń wyjazdów/załadunków - dodano możlwiość edycji delegacji powiązanej do danego ZLW.
 7. Dokument zlecenia wyjazdui/załadunku>zakłądka Trasa ... dodano funkcję Posortuj.
 8. Eksport danych do systemu księgowe CDN OPTIMA - dodano sekcje związane z datami: Data powstania obowiązku podatkowego, Data prawa do odliczenia.
 9. Moduł SMS - dodano możliwość wysyłania wiadomości SMS do zaznaczonej grupy kierowców lub pracowników.

poprawki:

 1. Usunięto problem z dodawaniem pliku do bazy danych plików w przypadku, gdy w nazwie pliku był znak kropki. Komunikat błędu, który pojawiał się w powyższym przypadku: ... Najprawdopodobniej wystąpiły problemy podczas dodawania pliku do bazy danych. Sprawdź poprawność poprzez podgląd pliku. ID pliku: xxxxxxxxx
 2. Rejestr kompensat wzajemnych - usunięto błąd uniemożliwiający wyszukiwanie danych do nazwie skróconej kontrahenta.
 3. Aktualizacja komponentów systemowych programu - moduł raportowania.