image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.018

nowe funkcjonalności:

 1. Rozbudowa modułu ocen kontrahentów, kierowców i pracowników.
 2. Słownik kierowców - dodano filtr: Tylko kierowcy nieprzypisani do zestawów pojazdów, Tylko kierowcy przypisani do pojazdów
 3. Słownik pojazdów - dodano filtr: Tylko pojazdy nieprzypisane do zestawów, Tylko pojazdy przypisane do zestawów
 4. Słownik pojazdów - dodano grupę kolumn: Zestaw pojazdów, zawierającą kolumny: ID zestawu pojazdów, Kierowca 1, Kierowca 2, numery rejestracyjne ciągnika, naczepy, przyczepy.
 5. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - dodano filtrację oraz wyszukiwanie po zestawach pojazdów
  - dodano grupę kolumn: Następne zlecenie dla zestawu pojazdów
  - dodano funkcję ułatwiającą planowanie pojazdów: Wybierz kolejne zlecenie dla zestawu pojazdów (funckja dostepna pod prawym klawiszem myszy, funkcja dostepna, gdy używamy "Zestawów pojazdów")
 6. Dodano funkcję zbiorcznego generowania ocen dla kierowców, pracowników oraz kontrahentów.
 7. Widoki użytkownika - dodano możliwość zapisania widoku do pliku, wgranie widoku z pliku.
 8. Dodano możliwość utworzenia nowego dokumentu wyposażenia ze słowników: kierowców, pracowników, pojazdów.
 9. Wniosek urlopowy/urlop - dodano automatyczne nanoszenie zatwierdzonego urlopu na grafik harmonogramowania pracy.
 10. Harmonogram pracy pracowników - rozbudowano planowanie urlopów.
 11. Słownik ocen oraz rejestr ocen kontrahentów, kierowców i pracowników - dodano kolumnę ze skalą oceny tj. (min. - max.)

poprawki:

 1. Zlecenie transportu lub spedycji - usunięto blokadę zmiany rodzaju tabeli NBP dla przewoźnika.
 2. Usunięto problem z wystawianiem dokumentu magazynowego z innego oddziału, błąd uniemożliwiał zapisanie dokumentu. Problem występował tylko dla użyktowników, którzy mieli jeden magazyn bez funkcjonalności : wielomagazynowość.
 3. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w sekcji kolumn: dokumenty powiązane, kolumna Nr FV - nie pojawiał się numer faktury, gdy była wystawiona do załącznika zbiorczego - problem usunięty.