image description

SPEDTRANS SQL 5.000 wer. wew. 5.007

nowe funkcjonalności:

  1. Rejestry sprzedaży - dodano dodatkowe pola : Nr WEZ - numer dokumentu wezwania do zapłaty, WEZ - ilość wezwań do zapłaty do danego dokumentu sprzedaży
  2. Moduł SMS - rozbudowa modułu o obsługę długich wiadomości w standardzie UNICODE.
  3. Numeracja dokumentów - wprowadzono typy numeracji: ciągła, roczna, miesięczna. Dla numeracji rocznej i miesięcznej wprowadzono mechanizm zmieniający automatycznie maskę numeracji w zależności od daty (wystawienia dokumentu/sprzedaży).
  4. Aktualizacja głównych komponentów systemowych programu.

poprawki:

  1. Kredyt kupiecki - usunięto błąd w obliczaniu wartości wykorzystanego kredytu - błąd pojawiał się w przypadku gdy do danego zlecenia była wystawiana faktura pro forma i następnie z faktury pro forma była wystawiana faktura sprzedaży. System w takim przypadku źle przeliczał limit kredytu.
  2. Poprawki w module SMS dotyczące obsługi UNICODE.
  3. Import danych kontrahenta z TIMOCOM - poprawiono obcinanie numeru TIMOCOM kontrahenta