image description

List przewozowy CMR 7.000 wer. wew. 7.002

  1. Aktualizacja głównych komponentów programu.
  2. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.

Poprawki

Usunięto problem uniemożliwiający dodanie nowego użytkownika programu.