image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.036

nowe funkcjonalności:

 1. Nowy interfejs graficzny programu.
 2. Aktualizacja głównych komponentów programu.
 3. Aktualizacja modułu wydruków oraz generatora raportów.
 4. Rejestr sprzedaży VAT - dodano kolumny Wartość VAT w PLN oraz do zapłaty VAT w PLN. Kolumny domyślnie ukryte.
 5. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano kolumny Wartość VAT w PLN oraz do zapłaty VAT w PLN. Kolumny domyślnie ukryte.
 6. Przelewy - dodano możliwość przelewów dla VAT w PLN czyli osobno dla kwoty netto w walucie i osobno VAT w PLN.
 7. Dokument zapłaty - dla dokumentów "VAT w PLN" dodano opcję wyboru zapłaty za wartość netto w walucie lub VAT w PLN.
 8. Zlecenie transportu/spedycji - dodano zakładkę Rozliczenie (domyślnie ukryta), gdzie znajduje się podsumowanie zlecenia w PLN : Planowana wartośc sprzedaży, koszty i zysk oraz faktyczne faktury sprzedaży, dokumenty kosztowe i faktyczny zysk w PLN
 9. Dodano funkcję: Przed zamknięciem programu usuń wszystkie pliki z katalogu Temp użytkownika. Funkcja domyślnie wyłączona, znajduje się w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe, 2
 10. W konfiguracji użytkownika dodano dodatkowe opcje związane z dodawaniem plików do bazy danych tj.
  - Katalog dokumentów ze skanera
  - Podpowiadaj plik źródłowy podczas dodawania nowego pliku do bazy danych
  - Po dodaniu pliku do bazy danych usuwaj plik źródłowy z katalogu dokumentów ze skanera
 11. Dokument sprzedaży - dodano funkcję: Udziel rabatu. Po podaniu rabatu - wartość procentowa, program przelicza nowe ceny w bieżącym dokumencie sprzedaży, oraz dopisuje uwagę: Udzielono rabatu X%, wartość netto przed rabatem ...
 12. Dokument zapłaty - dodano możliwość podania indywidualnego kursu waluty obcej. Domyślnie funkcja wyłączona. Należy ją włączyć w głównej konfiguracji programu, zakładki: Sprzedaż, Koszty.
 13. Kartoteka kontrahenta - dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) oraz z MS KRS (Ministerstwo Finansów - Krajowy Rejestr Sądowy). Funkcja działa analogicznie jak dla Trans i Timocom
 14. Kartoteka kontrahenta - dodano możliwość pobrania danych kontrahenta z oficjalnego rejestru KOMISJI EUROPEJSKIEJ (dla podmiotów posiadających VAT UE)
 15. Konfiguracja serwera poczty SMTP - dodano obsługę szyfrowania SSL
 16. Konfiguracja serwera poczty SMTP - dodano alternatywny sposób wysyłania emaili - "klient Indy"
 17. Przelewy - dodano możliwość eksportu paczki przelewów do banku BNP Paribas - zlecenie SEPA
 18. Dokumnet zlecenia wyjazdu/załadunku - rozbudowa części kosztowej : dodano możliwość tworzenia dokumentu kosztowego na podstawie danego kosztu oraz tankowania, dodano zakładkę zaliczki oraz opcje : rozlicz z zaliczki, rozliczenia zaliczek, dodano raport rozliczenia ZLW.
 19. Dokument kosztowy - gdy widoczna zakładka Razem, zablokowano możliwość edycji podsumowania wartości dokumentu, dla dokumentów kosztowych tworzonych z innych dokumentów dodano przenoszenie wartości z dok. źródłowych.
 20. Nowa wersja modułu: zlecenia on-line. Pełna integracja z SPEDTRANS SQL 5.000
 21. Nowa wersja modułu SMS - usługa Windows zgodna z Windows Server 2003, 2008
 22. Rozbudowa modułu rozliczenia palet - dodano miejsce pobrania/zdania palet, zaktualizowano raporty rozliczenia palet o nową funkcjonalność.
 23. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku: dodano możliwość tworzenia dokumentu kosztowego do wybranego kosztu z zakładek: Koszty, Tankowania, dodano zakłądkę Dokumenty kosztowe, dodano możliwość przenoszenia licznika i stanu paliwa z poprzendiego zlecenia ZLW.
 24. Dokument tankowania: pole cena rozszerzono do trzech miejsc po przecinku.
 25. Pole Ulica zwiększono z 50 do 100 znaków.

poprawki: 

 1. Przy dodawaniu pliku do bazy danych, w przypadku, gdy w nazwie pliku była kropka program błędnie rozpoznawał typ pliku i zgłaszał błąd - problem został usunięty.
  Dodatkowo dodano obsługę komunikatów błędów, gdy brak uprawnień do skopiowania pliku itp.
 2. Dokument kompensaty - poprawka błędu uniemożliwiającego wystawienie dokumentu.