image description

List przewozowy CMR 6.000 - 2007.01.29

nowe opcje:

Dodanie dodatkowego wzorca wydruku CMR [ podgląd wydruków ] .
Aby zmienić wzorzec wydruku, należy  zalogować się jako ADMIN i następnie z menu tekstowego wybać Narzędzia>Konfiguracja>Domyślne parametry listów przewozowych>Wydruki ... i tutaj wybrać wzór wydruku.

poprawki:

W punkcie 20 dokumentu CMR dla wzorca wydruku nr 1 program nie dodawał do podsumowania Kosztów dodatkowych (2) ... - błąd skorygowany.