image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 3.005

nowe funkcjonalności:

  1. W rejestrach dokumentów oraz słownikach kontrahentów i usług i towarów wprowadzono zapamiętywanie kolejności i rozmiaru kolumn tabeli.
  2. Generowanie faktur na podstawie umów - wprowadzono pole Mnożnik, co daje możliwość np. wystawienia faktur za kilka okresów rozliczeniowych.