image description

Wywóz nieczystości SQL 4.000 - wer. wew. 2.115

nowe funkcjonalności:

  1. Moduł informacyjny - Historia zmian w programie - ważne informacje i komunikaty. Moduł dostępny też z głównego menu tekstowego programu ... Pomoc>Historia zmian w programie
  2. Rozbudowa kartoteki towaru/usługi - dodano pole Symbol (20 znaków)Rozbudowa rejestru sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty, czyli przeliczenie sald dokumentów na zadany dzień.
  3. Podgląd rejestru zapłat za dokument sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty