image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.022

nowe funkcjonalności:

 1. Kartoteka kontrahenta:
  • dodano pola: domyśle .... Dodatkowe informacje dla załadunku, Dodatkowe informacje dla rozładunku.
 2. Konfiguracja serwera SMTP - dodano pole Limit czasu serwera (timeout)
 3. Dokument delegacji:
  • dodano możliwość wyboru czy trasa ma być przeniesiona z dokumentów powiązanych z delegacją czy nie
  • dodano możliwość ponownego przeniesienia/aktualizacji danych z dokumentów powiązanych
 4. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu dodano opcję: Monituj wystąpienie innego dokumentu kosztowego dla danego kontrahenta o identycznym numerze źródłowym
 5. Dokument zlecenia transportu/spedycji - dodano pola: Forma / Warunki dostawy oraz Uwagi do formy/warunków dostawy.
 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po polach: Nr zlecenia przewoźnika, Indeks 1, Indeks 2, Typ zlecenia.
 7. Zlecenie wyjazdu/załadunku - dodano zakładkę trasa z możliwością modelowania trasy.
 8. Rozbudowa okna trasy dla zleceń transportu/spedycji, zleceń wyjazdu oraz wzorcowych tras - dodano pola: Indeks 1, Indeks 2, Uwagi 1, Uwagi 2, Uwagi 3, Uwagi 4, Uwagi 5 (pola domyślnie ukryte)
 9. Rozbudowano dokument notatki, dodano rejestr notatek z możliwością przeszukiwania treści notatek.