image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.009

nowe funkcjonalności:

 1. Tabela dni świątecznych (główne menu tekstowe>Słowniki>Dni świąteczne ... należy nadać najpierw uprawnienia.)
 2.  Automatyczne wybieranie najbliższej daty kursu waluty obcej, jeżeli data wypadnie w dzień świąteczny.
 3. Kartoteka towarów i usług oraz okno dialogowe wyboru towaru lub usługi - rozbudowa filtracji.
 4. Dla okien dialogowych dodawania pozycji do dokumentów:
  • usługi dla zleceń,
  • sprzedaży, umowy,
  • oferty,
  • serwisu,
  • magazynowych
  • pole Info zamieniono na pole typu ComboBox.
 5. Zlecenie transportu/spedycji: dodano pola:
  • ADR - funkcjonalność należy włączyć w konfiguracji programu, zakładka: Zlecenia transportu/spedycji>Inne
  • pobranie, kwota i waluta pobrania - funkcjonalność należy włączyć w konfiguracji programu, zakładka: Zlecenia transportu/spedycji>Inne
  • ubezpieczenie, kwota i waluta ubezpieczenia - funkcjonalność należy włączyć w konfiguracji programu, zakładka: Zlecenia transportu/spedycji>Inne
 6. Eksport dokumentów kosztowych do formatu przelewów elektronicznych Banku Spółdzielczego.
 7. Dodano słownik walut oraz możliwość ukrycia (Archiwum) nieużywanych walut (główne menu tekstowe>Słowniki>Waluty ... należy nadać najpierw uprawnienia.)
 8. Integracja z RABEN, SCHENKER, DHL - moduł zastępuje aplikację do drukowania listów przewozowych danego operatora logistycznego - funkcje: przesyłanie zleceń on line, bezpośrednio z poziomu systemu SpedTrans SQL 4.000, podgląd statusów, pobranie kosztów za usługę, drukowanie etykiet, listów przewozowych  [funkcjonalność dodatkowa]