image description

SpedTrans SQL 4.000 wer. wew. 4.010

nowe funkcjonalności:

  1. Bramka SMS - dodano darmową bramkę ERA OMNIX
  2. Weryfikacja numerów NIP - dodano weryfikację numerów NIP on line przez WebService http://ec.europa.eu Funkcja dostępna w oknie edycji/tworzenia nowego kontrahenta - klawisz NIP oraz menu główne programu>Pomoc>Wyryfikacja numeru NIP. Uwaga! Domyślny sposób weryfikacji numerów NIP ustala się w głównej konfiguracji programu, zakładka Ustawienia dodatkowe.
  3. Wyłączono funkcję informowania o nieprawidłowym numerze NIP podczas wystawiania dokumentu, funkcjonalność pozostawiona podczas zakładania/modyfikacji kartoteki kontrahenta.
  4. Dodano log systemowy zawierający wynik sprawdzenia numeru NIP.

poprawki:

  1. Dodano kontrolę niedozwolonych znaków tj. apostrof.
  2. Aktualizacja zbiorcza wymiany danych on line pomiędzy programami SpedTrans SQL 4.000.