image description

Ograniczenie uprawnień do modyfikacji użytkowników programu

Polski

Proszę się zalogować na konto ADMIN programu dla transportu SPEDTRANS.
Następnie proszę przejśc do zakładki Narzędzia >> Konfiguracja programu.
Odszukujemy zakładkę Użytkownicy.

 

Kolejno przechodzimy do edycji konta użytkownika.
Wbieramy Uprawnienia >> Narzędzia, poniżej sccren który pokazuje gdzie możemy wprowadzić zmiane.
Odznaczamy chcecbox : Podgląd, Nowy, Edycja, Usuń.

 

Kategoria: