image description

Jak wstawić logo na wydruki dokumentów?

Polski

Jak wstawić logo na wydruki dokumentów?

Z menu tekstowego u góry programu klikamy przycisk „Narzędzia” a następnie „Konfiguracja programu”. Wybieramy zakładkę "Ustawienia dodatkowe" a następnie zakładkę "Dane graficzne". W polu Plik graficzny 1 wklejamy nasze logo. Po zapisaniu konfiguracji na wszystkich wydrukach dokumentów będzie widoczne logo.

UWAGA: Wysokość wstawianego pliku graficznego nie może być większa niż 65 pikseli.

Kategoria: