image description

Jak dodać warunki ogólne zlecenia (przykład: warunki dla przewoźnika)

Polski

Jak dodać warunki zlecenia (przykład: warunki dla przewoźnika)

W programie możemy zdefiniować warunki ogólne dla przewoźnika. Tekst ten będzie się pojawiał automatycznie na wydruku "Zlecenie dla przewoźnika", który jest dostępny dla zleceń spedycji. 
 
Czynności te wykonujemy po zalogowaniu się na konto Administratora.
 
Tekst dodajemy w menu Słowniki > Inne > Rodzaje zleceń > Edytujemy zlecenie spedycji - opcja - Konfiguracja rodzaju zlecenia > Zakładka Domyślne treści > pole - Warunki ogólne dla przewoźnika 
 
 
 
1. Wchodzimy w zakładkę Słowniki > Inne > Rodzaje zleceń:
 
 
 
 
2. Następnie prawym przyciskiem klikamy na Zlecenie spedycji > Edytuj > Konfiguracja rodzaju zlecenia:
 
 
 
3. W zakładce Domyślne treści wpisujemy warunki ogólne dla przewoźnika:
 
 
Kategoria: