image description

Jak dodać nowego użytkownika?

Polski

Jak dodać nowego użytkownika?

Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

 Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

 Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

Kategoria: