image description

cdn optima

Pełna integracja programu SPEDTRANS 8 z CDN OPTIMA

data publikacji: 21-8-2016 14:00:00

W najnowszej wersji naszego systemu do zarządzania spedycją i transportem - SPEDTRANS 8, rozbudowaliśmy interfejsy wymiany danych z programem księgowym firmy Comarch CDN OPTIMA. Dzięki stałej współpracy z naszymi Klientami oraz firmą CDN PARTNER - Złotym Partnerem firmy COMARCH, dodaliśmy możliwość przesyłania dokumentów delegacji oraz pobieranie zwrotne danych o zapłatach za dokumenty sprzedaży oraz dokumenty kosztowe.

Zakres współpracy naszego systemu SPEDTRANS 8 z programem księgowym firmy Comarch CDN OPTIMA:

 • eksport dokumentów sprzedaży do CDN OPTIMA (kartoteka kontrahenta, forma płatności, kategorie, banki, rachunki bankowe, dane transakcji)
 • eksport dokumentów kosztowych do CDN OPTIMA (kartoteka kontrahenta, forma płatności, kategorie, banki, rachunki bankowe, dane transakcji) *
 • eksport dokumentów delegacji (wraz z kartoteką pracownika) *
 • eksport zaliczek powiązanych z delegacjami (operacje kasowe) *
 • eksport kartoteki kontrahentów
 • eksport danych kategorii kosztowych *
 • import zapłat za dokumenty sprzedaży z CDN OPTIMA do SPEDTRANS 8 (eliminacja podwójnej pracy polegającej na odhaczaniu rozliczonych należności) *
 • import zapłat za dokumenty kosztowe z CDN OPTIMA do SPEDTRANS 8 (eliminacja podwójnej pracy polegającej na odhaczaniu rozliczonych zobowiązań) *
 • import danych kontrahenta z CDN OPTIMA (po akronimie, numerze NIP)
 • import danych kategorii kosztowych z CDN OPTIMA *
 • import dokumentów magazynowych do modułu magazynu w SPEDTRANS 8 NOWOŚĆ
 • import dokumentów stanowiących zamówienie na transport do modułu zamówień/zleceń  w SPEDTRANS 8 NOWOŚĆ
 • dowolne dostosowanie istniejących interfejsów *

GWARANCJA POPRAWNOŚCI WYMIANY DANYCH!

Gwarantujmy utrzymanie interfejsów. Automatyzacja księgowania dokumentów pozwoli Państwu wyeliminować podwójną pracę, zaoszczędzi czas i pieniądze, pozwoli szybciej uzyskać bieżące informacje o rozrachunkach z kntrahentami. 

 Wyślij zapytanie - oddzwonimy do Ciebie lub  Umów się na prezentację on-line

Zapraszamy do zapoznania się również z artykułem : Wdrożenie SpedTrans SQL 4.000 + program finansowo-księgowy CDN OPTIMA

UWAGA !!! Posiadamy również interfejsy do innych programów księgowych :

 • COMARCH: CDN XL
 • MSM: RAKS SQL, wersja dla DOS
 • SYMFONIA: Symfonia FK
 • WA-PRO - WF-FAKIR
 • INSERT - Rewizor
 • SONETA - eNova
 • ADAD SYSTEMS - TaxPro
 • każdy inny na zamówienie *

* - funkcjonalności dodatkowe
 

Zapraszamy do przeczytania również :

Moduły i funkcjonalności podstawowe - spis skrócony.
Moduły i funkcjonalności dodatkowe - spis skrócony.
Możliwości programu - opis szczegółowy.
Przykładowe raporty programu SpedTrans 8.
Prezentacja wideo.

oraz

Wdrożenie programu SpedTrans SQL 4.000 dla dystrybucji.

Wdrożenie SpedTrans + program finansowo-księgowy CDN OPTIMA

data publikacji: 03-4-2012 12:19:08

STUDIUM PRZYPADKU 

SPEDTRANS SQL 4.000 + PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY CDN OPTIMA 

WDROŻENIE W FIRMIE SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWEJ

 

CHARAKTERYSTYKA PROFILU KONTRAHENTA

 

Firma spedycyjno-transportowa, obsługuje przewozy krajowe i międzynarodowe na terenie Unii Europejskiej. Dysponuje różnego rodzaju samochodami, monitorowanymi w systemie GPS. Posiada kilka oddziałów w Polsce, w każdym pracuje kilku spedytorów. 

 

STAN PRZED WDROŻENIEM

 

W ciągu ostatnich kilku lat firma zanotowała rosnące przychody połączone z rozbudową struktury organizacyjnej i wzrostem zatrudnienia. Wzrost obrotów firmy nie przełożył się jednak na proporcjonalny przyrost dochodu ze względu na zwiększające się nakłady pracy administracyjnej i dodatkowe koszty ponoszone w wyniku obsługi większej ilości transakcji. 

Szybki rozwój i rozbudowa bazy klientów spowodowały nieproporcjonalnie duży wzrost zatrudnienia i kosztów.

Procesy związane z obiegiem dokumentów i rozliczeniami są nieoptymalne, w większości wykonywane ręcznie w kilku różnych systemach, a te same dane wprowadza się kilka razy do różnych aplikacji. Brak standardu dla analizy zyskowności zleceń, brak skutecznego nadzoru nad poziomem kosztów.

Zlecenia spedycji, zlecenia transportu oraz zlecenia wyjazdu są robione w prostych programach działających lokalnie w każdym oddziale. Wiele operacji robionych jest poza systemem lub mało wydajnie. Delegacje wypisywane są ręcznie. Podobnie analiza przepału i rozliczenia paliwa. Księgowanie sprzedaży, dokumentów kosztowych oraz delegacji jest robione ręcznie na podstawie poszczególnych dokumentów. Faktury wewnętrzne do kosztowych faktur zagranicznych wystawiane są w Excelu.

Nie wszyscy stali przewoźnicy mają podpisane umowy. Rozliczenia z przewoźnikami polegają na porównaniu zaplanowanych kosztów zlecenia z faktycznymi fakturami wystawionymi przez wykonawców na podstawie ich rzeczywistych kosztów. Po czym następuje wyjaśnianie różnic, co prowadzi do odrzucania faktur, dużej liczby faktur korygujących, opóźnień w płatnościach i wzajemnej niechęci.

 

OCZEKIWANY EFEKT

 

Dane wprowadzane w oddziałach mają być dostępne w jednej wspólnej bazie danych i ma być ona jedynym pewnym źródłem danych.

Wszelkie standardowe i powtarzalne operacje, takie jak księgowania sprzedaży i kosztów powinny być robione automatycznie przy pomocy interfejsów wymieniających dane z systemem księgowym. Ważnym obostrzeniem jest, aby przekazane do księgowości dane były w 100% pewne i nie wymagały ręcznego przeksięgowywania, tj. poprawnie założona kartoteka kontrahenta, prawidłowy miesiąc księgowania z uwzględnieniem szczególnego momentu powstania obowiązku dla VAT, poprawne kursy walut dla operacji walutowych.

Faktury wewnętrzne wystawiane do zagranicznych faktur kosztowych mają być wystawiane w systemie i automatycznie księgowane interfejsem.

 

Dokumenty typu delegacje są powiązane ze zleceniami wyjazdu i powinny być wystawiane na ich podstawie. Część danych powinna się automatycznie wypełniać z dokumentów źródłowych. Księgowanie powinno się odbywać automatycznie interfejsem. 

 

Przepał i rozliczenia paliwa mają być ewidencjonowane i rozliczane w systemie. Tam, gdzie to możliwe, dane mają być pobierane interfejsem z systemu GPS.

 

W systemie mają być rejestrowane wszystkie elementy kosztów i przypisywane do zleceń.

Rozliczenia z przewoźnikami nie mogą być tak pracochłonne jak obecnie i ma to trwać krócej.

 

Zaproponowane rozwiązanie na mieć możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych funkcji i zakresu danych.

 

ROZWIĄZANIE

 

Wybrano system zarządzania transportem i spedycją SpedTrans SQL oraz program finansowo-księgowy Comarch CDN Optima. W głównym biurze firmy zainstalowano centralną bazę danych systemu SpedTrans SQL, a w oddziałach końcówki do pracy zdalnej.

 

• System jest zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł w jednolity sposób obsłużyć procesy transportu i spedycji, w obrocie krajowym i międzynarodowym, niezależnie od formy dostawy i rodzaju przewoźnika.

• Moduł rozliczeń z firmami transportowymi pozwala nadzorować i uzgadniać między firmami koszty zleceń, co eliminuje reklamacje, faktury korygujące i korekty księgowań.

• Przygotowane interfejsy do CDN Optima pozwalają wykonywać automatycznie nawet do 90% księgowań i pobierać zwrotnie do systemu SpedTrans SQL dane dotyczące salda należności, przeterminowań oraz wykorzystania linii kredytowej klienta.

• Łatwość tworzenia interfejsów pozwala na komunikację z różnymi systemami i usługami.

• Skalowalność – dzięki wbudowanym mechanizmom wdrożeniowym możliwa jest rozbudowa systemu o kolejne moduły funkcjonalne

 

KORZYŚCI

 

• Wzrosła wydajność pracowników Działu Spedycji, Działu Fakturowania, Działu Rozliczeń i Księgowości.

• Poprawne wprowadzenie zlecenia transportu/spedycji znacząco przyspiesza wystawianie kolejnych dokumentów powiązanych tj. zlecenia wyjazdu, awizacji, faktury, delegacji.

• Analiza zyskowności zleceń jest wiarygodna, a algorytm naliczania premii przejrzysty dla spedytorów.

• Proces rozliczeń z firmami transportowymi jest w pełni nadzorowany i trwa krócej.

• Wszystkie standardowe księgowania wykonywane są automatycznie.

• Jest mniej pomyłek wynikających z powtórnego ręcznego wprowadzania danych.

• SpedTrans SQL oraz CDN OPTIMA korzystają z tego samego silnika bazy danych, dzięki czemu integracja programów dla spedycji i transportu jest dużo prostsza i tańsza w bieżącym serwisie.

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dla zainteresowanych służymy referencjami oraz prezentacją on-line.

 

Zapraszamy do współpracy.