image description

Bramka SMS

SPEDTRANS SMS SERWER - BRAMKA SMS

data publikacji: 13-1-2013 14:04:22

Chcesz obniżyć koszty rozmów z kierowcami? Chcesz uniknąć nieporozumień związanych z realizacją zlecenia transportu/spedycji?

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowym modułem do programu SPEDTRANS umożliwiającym wysyłanie oraz odbieranie SMSów.

Podstawowe funkcje:

 • wysyłanie zlecenia transportu do kierowcy
 • wysyłanie powiadomienia SMS o zaległej płatności
 • wysyłanie powiadomienia o przeterminowanym ważnym terminie (np. OCP, OCS, AC, OC)
 • wysyłanie innych dowolnych widomości SMS do kontrahentów, pracowników, kierowców, osób kontaktowych oraz SMSy nie powiązane z programem.
 • odbieranie wiadomości SMS
 • podgląd SMSów wychodzących i przychodzących powiązanych z danym zleceniem
 • automatyczna zmiana statusu zlecenia transportu/spedycjina podstawie SMSa od kierowcy
 • dowolne wywołanie interakcji na podstawie autoanalizy treści SMSa
 • potwierdzenia wysłania SMSa oraz potwierdzenia dostarczenia SMSa od operatora danej sieci GSM
 • dowolna konfiguracja i dostosowanie modułu dzięki wbudowanemu językowi skryptowemu
 • moduł pracuje w trybie typowej usługi windows - dostosowane do pracy również w środowisku Windows Server
 • moduł współpracuje z zewnętrznym modem GSM lub dowolnym interfejsem bramki SMS
 • możliwość rozbudowy i modyfikacji na etapie wdrożenia

Korzyści:

 • najprostszy i najtańszy sposób komunikacji z kierowcą - obniżenie kosztów rozmów telefonicznych
 • jednorazowy koszt - brak abonamentu
 • usprawnienie procesu realizacji zlecenia, szybsze przekazanie informacji kierowcy
 • uniknięcie błędów w przekazywaniu informacji o adresach załadunków i rozładunków oraz innych istotnych informacji związanych z realizacją zleceń
 • archiwizacja korespondencji z kierowcami, zarówno SMS wysłane, jak i otrzymane
 • bieżąca informacja o statusie realizacji zlecenia
 • ułatwia pracę dyspozytora
 • możliwość dowolnego dostosowania modułu do indywidualnych potrzeb danyj firmy. np. możliwość przesyłania informacji o awarii samochodu, co może wyzwalać założenie nowego zlecenia serwisu