AKTUALIZACJA_styczeń_2023 | Programy dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych - SPEDTRANS

Aktualizacja SPEDTRANS na rok 2023!!!

W wersji 9.008 programu SPEDTRANS został zaktualizowany kalendarz na rok 2023. 
W celu prawidłowego pobierania kursów walut z Narodowego Banku Polskiego prosimy o wykonanie aktualizacji programu.

Aktualizacja programu w kilku prostych krokach:
Funkcja jest dostępna tylko dla firm, które mają wykupione wsparcie oraz aktualizacje.
WAŻNE!

Przed aktualizacją prosimy przeprowadzić pełny backup programu. Opis jak to zrobić można znaleźć na 478 stronie AKTUALNEGO pliku Pomocy

dostępnej w zakładce Pomoc -> Instrukcje w programie SPEDTRANS.

Logujemy się na konto administracyjne na serwerze (komputerze, gdzie jest program oraz baza SQL zainstalowana)
oraz na konto administratora do SPEDTRANS.
Jeśli system sam automatycznie nie pokazuje, że dostępna jest nowa wersja programu to klikamy opcję Pomoc > Aktualizacja programu.
WAŻNE!
Czasami zostaną Państwo poproszeni o aktualizację, nawet jak nie będzie oficjalnie nowej wersji programu. 
Moduł aktualizacji pokaże, że brak nowszej wersji, jednak będzie potrzeba kliknąć "Pobierz" mimo wszystko.
Podczas ściągania aktualizacji wszyscy mogą pracować w programie.

UWAGA!
1. Przed wgraniem aktualizacji wszyscy użytkownicy z wyjątkiem tego, który robi aktualizację muszą
zamknąć program.
2. Aktualizację robimy mając pełne prawa - administratora - do komputera gdzie jest zainstalowany
SPEDTRANS. Inaczej podczas aktualizacji mogą być problemy z zastąpieniem starych plików
nowymi.

3. Jeśli podczas aktualizacji pojawi się Państwu komunikat, że nie zostały nadpisane pliki to znaczy, że
konto na którym są Państwo zalogowani do systemu operacyjnego nie jest kontem z pełnym dostępem
do programu lub jeden z użytkowników nie zamknął programu przed wgraniem aktualizacji. (patrz punkt 5).
4. W takim przypadku trzeba całą zawartość katalogu o nazwie "update" rozpakować i skopiować do
głównego katalogu programu, czyli SPEDTRANS - zastępując stare pliki nowymi. Czynność tą
wykonujemy gdy NIKT nie ma uruchomionego programu.
5. Jeśli pomimo zamknięcia programu na wszystkich stanowiskach komputer nadal nie może nadpisać
plików, mogę one być wciąż w użyciu.
Trzeba wejść do Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Zarządzanie komputerem > w menu
po lewej - Foldery udostępnione > Otwarte pliki - jeśli w tej lokalizacji na liście jest jakiś plik trzeba
kliknąć prawy klawisz i wybrać opcję - Odłącz wszystkie otwarte pliki.

Polski