Nowa wersja - SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.000

NOWOŚCI:

1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
2. Dostosowanie programu do nowych standardów Windows 11.
3. Zamiana komponentu przeglądarki internetowej IE na nowy, oparty o silnik Edge Chromium.
Uwaga! W przypadku problemu z inicjalizacją nowej przeglądarki w programie SPEDTRANS, prosimy o instalację dodatkowego komponentu ze strony Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703
Więcej informacji znajduje się na stronie Microsoft https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/distri...
Problem nie powinien wystąpić dla użytkowników, którzy mają na bieżąco aktualizowany system Windows.
4. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu:
- w widokach tabel umożliwiono dodawanie dodatkowych kolumn wdrożeniowych - wg indywidualnych ustaleń z Klientem
- w widokach tabel umożliwiono dodawanie kolumn typu mail oraz telefon. Kliknięcie w email otwiera okna wysłania wiadomości e-mail. Kliknięcie w numer telefonu, dla użytkowników posiadających moduł Call2CRM​ - wywołuje połączenie telefoniczne.
- rozbudowa języka skryptowego oraz makropoleceń
5. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - portal dla przewoźnika lub zleceniodawcy:
- rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
- dodano możliwość wysłania linka do aktywacji nowego konta użytkownika
- dodano możliwość zresetowania konta oraz wysłania maila z wygasającym linkiem do zmiany hasła
- dodano filtrację po dacie zlecenia, początku i końca trasy
6. Rozbudowa aplikacji mobilnej SPEDTRANS mobile:
- rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
7. Rozbudowa modułu SPEDTRANS on line - wygasające linki
- rekompilacja całego modułu w najnowszym środowisku programistycznym
8. Aplikacja mobilna Call2CRM:
- dodano listę podręczną telefonów firmowych
- dodano możliwość dodania notatki do połączenia telefonicznego
- dodano możliwość przypisania numeru telefonu do firmy oraz osoby kontaktowej
- w Historii połączeń telefonicznych dodano status telefonu oraz ostatnie połączenie - nazwa kontrahenta, osoba kontaktowa i numer telefonu
9. Rozbudowa modułu CRM:
- dodawanie notatki do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
- dodawanie plików do wielu dokumentów lub kartotek - funkcja dostępna w każdym rejestrze danych oraz kartotekach, po zaznaczeniu wybranych rekordów danych
10. Dodawanie plików - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Pliki dodano możliwość podania rozszerzeń (typów plików) oraz maksymalnych rozmiarów dla danych typów plików, które mogą być dodane do bazy plików.
11. Nowa funkcjonalność - GENERATOR PLIKÓW PDF. 
Moduł umożliwia:
- scalanie plików PDF, BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL w jeden PDF
- wybranie kolejności plików do scalenia
- podanie nazwy wynikowego pliku PDF
- funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> klawisz Wybierz plik > Generator PDF
- możliowść wybrania plików do scalenia z bazy danych SPEDTRANS lub z lokalnego dysku użytkownika
- obsługa funkcji przeciągnij i upuść.
12. Nowa funkcjonalność - Konwerter plików BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, RTF, DOC, DOCX, HTM, HTML, TXT, CSV, XML, SQL do PDF. 
- funkcja dostępna w rejestrze plików, w oknie Nowy plik> opcja Konwertuj do PDF. Po zaznaczeniu tej opcji przed zapisaniem dokumentu wybrany plik jest automatycznie konwertowany do formatu PDF.
13. W oknie WYŚLIJ E-MAIL dodano funckje:
- Generator plików PDF - automatyczne scalanie załączników w jeden PDF, wg wskazanej kolejności
- informację o łącznym rozmiarze załączników
- sortowanie kolejności załączników.
14. Rozbudowa modułu WMS:
- dodano możliwość tworzenia załączników dla płatników do usług magazynowych
- rozbudowano możliwości wdrożeniowe rozliczania usług magazynowania: paletodoby, usługi dodatkowe powiązane z operacjami magazynowymi
- w dokumencie remanentu dodano obsługę lokalizacji magazynowych.
15. Przebudowa modułu mapowego:
- dodano równoległą obsługę map GOOGLE, OPEN STREET, HERE, PTV, TomTom
- dodano obsługę tonażu, wysokości tuneli, itp.
- koszty trasy
- wyznaczanie trasy - dodawanie dowolnej liczby punków trasy
- dodano darmowy silnik geokodowania OpenStreet
- umożliwiono wyznaczanie trasy na mapie OpenStreet.
- dodano możliwość wybrania podkładu mapowego, serwisu geokodowania oraz wyznaczania trasy indywidualnie dla każdego pracownika programu. Funkcjonalność ta pozwala zredukować do zera koszty opłat za korzystanie z płatnych serwisów mapowych. Np. dla działu planowania tras można dać dostęp do mapy HERE z możliwością wyznaczania trasy dla pojazdów 24T, zaś dla działu handlowego, gdzie korzysta się z okrojonej funkcjonalności map - podkład mapowy OpenStreet.
Dodatkowo np. do geokodowania można ustawić serwis Google, a pokazywać dane na dowolnie innej mapie.
16. Dokument kosztowy - w głównej konfiguracji programu, w zakładce Koszty dodano możliwość konfiguracji daty księgowania tj.
- data księgowania dla kontrahentów krajowych
- data księgowania dla kontrahentów zagranicznych
17. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
- przebudowano zakładkę trasy - domyślnie ukryto początek i koniec trasy, pozostawiając tabelę z trasą.
18. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
- Załącznik dla płatnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika
- Załącznik dla przewoźnika - dodano możliwość dodania wybranych, zaznaczonych zleceń do załącznika.
19. Eksport dokumentów sprzedaży oraz kosztowych do programu księgowego CDN Optima:
- dodano opcję Dokumenty VAT w PLN przenieś w wartości BRUTTO
- w słowniku kategorii kosztowych oraz w formularzu dodawania / edycji kategorii kosztowej dodano możliwość pobrania/aktualizacji dodatkowych informacji o kategorii kosztowej z CDN OPTIMA: Rodzaj FK, Odliczaj VAT, Kolumna KPiR, Stawka VAT, opis konta FK.
20. Do wszystkich widoków tabel z danymi dodano:
- funkcję obliczania sumy, wartości maksimum, minimum, wartości średniej oraz ilości zaznaczonych rekordów danych
- ułatwiono zaznaczanie rekordów danych - dadano kolumnę z polem wyboru.
21. We wszystkich rejestrach i słownikach dodano funkcję szybkiego wyszukiwania frazy - do tej pory po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania, należało kliknąć klawisz Filtruj. Aktualnie po wpisaniu danej frazy, program sam wywołuje filtrację.
22. Domyślnie wyłączono funkcję informowania o zamiarze edycji dokumentu, który został wystawiony przez innego użytkownika. Funkcję można włączyć w głównej konfiguracji programu, w zakładce Ustawienia dodatkowe. 
23. Funkcje administracyjne:
- w module konfiguracji użytkowników dodano klawisz Funkcje, który zawiera opcje:
   - Przywróć domyślne ustawienia okien wybranemu użytkownikowi
   - Przywróć domyślne ustawienia menu głównego wybranemu użytkownikowi.
24. W konfiguracji użytkownika w opcjach Konfiguracji serwera poczty wychodzącej dodano możliwość zmiany domyślnej skrzynki e-mail. Opcja dostępna, gdy używane są Dodatkowe skrzynki e-mail czyli, gdy użytkownik ma więcej niż jedną skrzynkę e-mail.
25. Rejestr zapłat za dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania po NIP-ie kontrahenta.
26. Rejestr zapłat za dokumenty kosztowe - dodano możliwość wyszukiwania po NIP-ie kontrahenta.
27. W słownikach kontrahentów, kierowców, pojazdów, pracowników oraz towarów i usług dodano dodatkowy parametr filtracji Top, który ogranicza wyświetlanie danych do  pierwszych X rekordów. Domyślna wartość parametru równa się 10, czyli baza danych będzie zwracać maksymalnie 10 pierwszych rekordów danych. Parametr Top po pole edycji, znajduje się zawsze koło klawisza Filtruj.
28. Słownik kontrahentów - dodano możliwość filtrowania po polach: Ulica (główny adres kontrahenta) oraz Ulica siedziby (adres biura)
29. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - dodano unikatowy identyfikator dokumentu.
30. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego CDN OPTIMA - domyślnie ustawiono przekazywanie ID_ZRÓDŁA dokumentu, bez możliwości zmiany tej opcji.
31. Kartoteka opony - dodano możliwość wpisywania średnicy opony z wartością po przecinku.
32. Dokument serwisu opony - dodano możliwość wpisywania wysokości bieżnika z wartością po przecinku.
33. Słownik wyposażenia pojazdów - dodano możliwość wyszukiwania po kategorii oraz podkategorii wyposażenia.
34. Dodano dni świąteczne na rok 2022.

POPRAWKI:

1. Aktualizacja wszystkich komponentów systemowych programu.
2. Optymalizacja prędkości zapytań SQL.
3. Usunięto błąd w module WMS - dokument remanentu z lokalizacjami, w szczególnym przypadku pojawiał się błąd blokujący zapisanie dokumentu.
4. Moduł integracji z InPost - aktualizacja zbiorcza.
5. Dokument reklamacji - usunięto błąd uniemożliwiający wybranie kontrahenta - rozwijane pole wyboru.
6. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z inPost.
7. Aktualizacja zbiorcza dla modułu integracji z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej.
8. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego Insert NEXO - poprawiono przesyłanie korekt dokumentów sprzedaży
9. Aktualizacja funkcji "Pobierz informacje o firmie z TimoCom" - dostosowanie do zmian po stornie TimoCom.

Polski