NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.009

1. Rozbudowa modułu opon:
- w kartotece Opony dodano pola: 
   - Minimalna wysokość bieżnika
   - Rodzaj opony: bieżnikowana, nalewka
   - Przebieg (dla licznika)

- w dokumencie serwisu opony dodano:
  - dodatkowe rodzaje operacji: 
   - Bieżnikowanie
   - Nalewka
   - Utylizacja
   - Data i godzina operacji
   - Przebieg od ostatniej operacji
   - Przebieg narastająco

   - dodano funkcję, która pobiera licznik pojazdu pojazdu w dacie operacji oraz oblicza narastająco przebieg opony
- dodano alertowanie, gdy opona przekroczyła swój maksymalny przebieg, wiek lub osiągnęła minimalną wysokość bieżnika - kolor czerwony lub kolor pomarańczowy, 

gdy zbliża się przebieg maksymalny.

- w słowniku opon dodano:
 
 -  dodatkowe kolumny danych jak wyżej.
   - dodano kolumny: 
      - Zużycie opony - wartość procentowa
      - Data produkcji opony

- w rejestrze Opon dodano dodatkowe kolumny danych jak wyżej.
- w głównej konfiguracji programu, w zakładce Opony dodano parametry konfiguracyjne:

  - Kolor pomarańczowy rekordu opony na X km przed max. przebiegiem 
  - Max. wiek opony (w dniach)

 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Usunięto błąd w maskach numeracji, który powodował dublowanie się masek na przełomie roku.

Polski