NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.006

1. Rozbudowa modułu awizacji pojazdów:
- dodano możliwość pokazania na osi czasu zadań i ważnych terminów powiązanych z danym pojazdem oraz pojazdem powiązanym np. ciągnik + naczepa. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu.

- dodano podpowiedzi / szczegóły awizacji - po najechaniu myszką na daną awizację.
- dodano dodatkową oś czasu ze zleceniami bez awizacji. Uwaga! Funkcja domyślnie wyłączona. Włączenie funkcji w głównej konfiguracji programu. 

2. Rozbudowa modułu kredytów kupieckich:
- dodano możliwość przeliczania kredytów do jednej waluty.
- dodano możliwość tworzenia nadawania kredytów dla grup kontrahentów.

3. Dokument kosztowy:
- dla dokumentu tworzonego na podstawie dokumentu korespondencji przychodzącej dodano regułę, że data wpływu = data przyjęcia dokumentu korespondencji. 
- dodano zakładkę - Plan amortyzacji - umożliwia podział wartości netto dokumentu na wybraną ilość miesiący. Dzięki temu w raportach i analizach do wybranego miesiąca będą pobierane wartości cząstkowe. Uwaga! Wymagane modyfikacje wybranych raportów oraz analiz BI. Funkcjonalność domyślnie ukryta. Włączenie w głównej konfiguracji programu, zakładka Koszty.

4. Pole Email wydłużono do 200 znaków.
5. W szczegółach dokumentów i słownikach, w zakładce Pliki powiązane dodano pole: Wystawił
6. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu.

 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Moduł mapy - usunięto problem przy obliczaniu ilości kilometrów dla tras zawierających odcinek "przez wodę".

 

Polski