NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.011

Nowości:

1. Dokument zlecenia transportu / spedycji: 
- w zakładce Kontenery:
   
- zmieniono rozmiar pól: Waga netto towaru, Waga brutto towaru, Objętość towaru - do tej pory była to liczba całkowita, zmieniono na liczbę z trzema miejscami po przecinku
    - dodano kolumnę Objętość towaru
- w zakładce Zlecenia morskie/promowe dodano pola: Nr rezerwacji, Nr HBL obcy, Nr MBL obcy
2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentów, w zakładce Kontenery dodano kolumnę Objętość towaru
3. Dokument listu przewozowego morskiego:

- zmieniono rozmiar pól: Waga netto towaru, Waga brutto towaru, Objętość towaru - do tej pory była to liczba całkowita, zmieniono na liczbę z trzema miejscami po przecinku
- dla listów tworzonych na podstawie zleceń transportu lub spedycji dodano przenoszenie danych ze zlecenia:
    - Nr rezerwacji
    - Kontenery
4. Aktualizacja funkcji pobierania kursów walut z NBP - integracja z nowym API NBP wg wymagań: NBP Web API
5. Aktualizacja usługi pobierania kursów walut z NBP - zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu podmiany na nową wersję usługi.

 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Eksport danych do programu księgowego Rewizor firmy Insert - poprawiono w pliku EPP pole odpowiadające za formę płatności tj. dodano cudzysłów np. "PRZELEW" zamiast PRZELEW

Polski