NOWOŚCI, NOWOŚCI, NOWOŚCI...

1. Rejestr sprzedaży - dodano możliwość filtracji wg grupy usług i towarów.
2. Rozbudowa modułu mapowego.
3. Dokument zlecenia transportu / spedycji:
      - w zakładce
Trasa dodano funkcję umożliwiającą zapisanie bieżącej trasy jako trasy wzorcowej
      - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

4. Kalkulator tras - dodano funkcję umożliwiającą zapisanie bieżącej trasy jako trasy wzorcowej
5. Dokument zlecenia wyjazdu/załadunku:
     - dodano kalkulator trasy
(wyznaczanie trasy na mapie)
     - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"
6. Dokument trasy wzorcowej:
      - dodano kalkulator trasy
(wyznaczanie trasy na mapie)
      - dodano możliwość zmiany kolejności punktów za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"
7.  Aktualizacja funkcji "Pobierz informacje o firmie z TimoCom" - dostosowanie do zmian po stornie TimoCom.
8. Rejestr tankowań i kart flotowych - dodano kolumnę Rodzaj pojazdu

9. CRM - w bazie kontrahentów, rejestrach notatek oraz plików dodano możliwość wyszukiwania po ID dokumentu.
10. Nowa funkcjonalność - w rejestrach dokumentów, module CRM oraz słownikach kierowców, pojazdów, pracownikach oraz usługach i towarach dodano możliwość przypięcia pinezką na górze tabeli wybranych dokumentów / kartotek.
11. Nowy moduł dodatkowy - Przekazania pojazdów.
12. Nowy moduł dodatkowy - Aplikacja mobilna SPEDTRANS mobile - Przekazania pojazdów.
13. Generator plików PDF - przebudowano funkcję scalania plików PDF. Wcześniej scalone PDFy były w formacie "graficznym" bez możliwości zaznaczania i kopiowania treści. Aktualnie scalony PDF zachowuje format "tekstowy".

 

Polski