AKTUALIZACJA_maj_2023 | Programy dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych - SPEDTRANS

NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.013

Nowości:

1. Dodano uprawnienia do osób kontaktowych. Uwaga! Domyślnie brak uprawnień do usuwania osoby kontaktowej.
2. Kartoteka pojazdów - dodano zakładkę Temperatury stref. Zakładka zawiera tabelę oraz wykres z historią temperatur stref chłodni. Dane pobierane są z rejestru historii tras GPS. Uwaga! Funkcjonalność dostępna tylko dla modułu integracji z telematyką/GPS.
3. Zlecenie transportu/spedycji - dodano możliwość wyszukiwania płatnika, zleceniodawcy oraz przewoźnika po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
4. Dokumenty sprzedaży - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
5. Zamówienie od kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
6. Zamówienie do dostawcy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
7. Dokument serwisu - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
8. Dokumenty dagazynowe WZ i PZ - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
9. Oferta dla kontrahenta - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
10. Zlecenie produkcji - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
11. Dokument kosztowy - dodano możliwość wyszukiwania kontrahenta po NIP-ie, analogicznie jak po nazwie skróconej.
12. 
Zlecenie transportu / spedycji - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu, naczepy, przyczepy oraz kierowców.
13. Nowy pojazd - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: pojazdu nadrzędnego, naczepy, przyczepy i kierowców.
14. Nowy kierowca - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru domyślnego pojazdu.
15. Nowy zestaw pojazdów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: ciągnika, naczepy, przyczepy i kierowców.
16. Nowy dokument notatki - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla: rodzaju i tematu notatki.
17. Nowy dokument zadania lub ważnego terminu - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju zadania lub ważnego terminu.
18. Nowy dokument pliku - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru rodzaju pliku.
19. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
20. Zakładka zadań i ważnych terminów - dodano kolumny: Od daty, Do daty. Kolumny domyślnie ukryte.
21. Konfiguracja programu - dodano moduł konfiguracji SPEDTRANS on-line.
22. SPEDTRANS on line - przebudowano menu główne modułu oraz dodano nowy interfejs użytkownika.

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Usunięto błąd uniemożliwiający utworzenie / edycji / podglądu zlecenia transportu lub spedycji. Błąd występował tylko dla obcojęzycznego interfejsu użytkownika.
Rejestr zleceń serwisu - zoptymalizowano wczytywanie danych.

Polski