NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.010

Nowości:

1. Kartoteka kontrahenta - w zakładce Dodatkowe opcje dodano znacznik MK - Metoda kasowa.

Przy wystawianiu dokumentu kosztowego dla kontrahenta z zaznaczoną opcją MK, znacznik jest również przenoszony na dokument kosztowy.
2. Dodano funkcję Licz od brutto dla dokumentów:
- zlecenia transportu i spedycji
- załączniki dla zleceniodawców
- zamówienie od kontrahenta
- zamówienie do dostawcy
- oferta
- umowa
- zlecenie produkcji
- dokument magazynowy WZ
- zlecenie serwisu
- faktura pro forma
Uwaga! może być wymagana aktualizacja wzorców wydruków.

3. Rejestr dokumentów kasowych - w szczegółach dokumentów dodano pozycje dokumentów KP/KW.
 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Eksport tabeli do XLS - usunięto błąd w formatowaniu pola typu data.
Aktualizacja funkcji pobierania kursów walut z NBP - poprawka wynikająca ze zmian po stronie NBP.

Polski