NOWA WERSJA PROGRAMU - SPEDTRANS 10
  zapraszamy do zapoznania się z listą zmian i nowości!

    nowości:

    1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
    2. Integracja z KSeF:
     - eksport faktur sprzedaży do systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
     - import faktur zakupowych z systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
    3. Formularze on line - nowy moduł dodatkowy.
    4. Mandaty - nowy moduł dodatkowy.
    5. Zakazy w ruchu drogowym pojazdów - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
     Uwaga! Dostępna jest też wersja usługi, która działa w tle i pobiera nabieżąco dane. Usługa analogiczna jak usługa kursów walut. Prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu instalacji pomoc@listprzewozowy.com.pl
    6. Nowa aplikacja mobilna SPEDTRANS webmobile - aplikacja nie wymaga instalacji, aplikacja korzysta z domyślnej przeglądarki WWW, dowolny system operacyjny.
    7. Integracja z giełdą TimoCom (moduł dodatkowy) - nowa integracja, poszerzony zakres wymiany danych.
    8. Integracja z giełdą Trans.EU (moduł dodatkowy) - dostosowanie modułu do zmian w najnowszym API.
    9. Lifting interfejsu użytkownika.
    10. Nowa szata graficzna wzorców dokumentów i raportów. Uwaga! Standardowa aktualizacja programu nie powoduje aktualizacji wzorców wydruków. Funkcja aktualizacji  wydruków dostępna jest z menu głównego programu, Pomoc > Aktualizacja wzorców wydruków. Uwaga! Wgranie nowych wzorców spowoduje usunięcie indywidualnych zmian wdrożeniowych we wzorcach wydruków i raportach.
    11. Wzorce wydruków i raporty - w głównej konfiguracji programu w zakładce Wzorce dokumentów i raporty dodano możliwość dostosowania kolorów nowych wzorców wydruków.
    12. SPEDTRANS on line - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
    13. SPEDTRANS - wygasające linki - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
    14. Aplikacja mobilna SPEDTRANS (dla Android'a) - uproszczenie instalacji i konfiguracji serwera aplikacji.
    15. Dodano słownik typów punktów POI oraz zdyfiniowano systemowe typy POI tj. np. Stacja paliw (SP), Stacja ładowania (EV), Parking (P), Hotel/Nocleg (H), Inny punkt POI (POI).
    16. Kartoteka kontrahenta - dodano pole Typ POI.
    17. Moduł Mapy - dodano możliwość pokazania punków POI.
    18. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
    19. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w widoku dyspozytora dodano kolumnę POI.
    20. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
    21. Baza pojazdów - rozbudowa zarządzania flotą - dodano zakładki: 
     - Wyposażenie
     - Przekazania pojazdów
     - Zlecenia serwisów
     - Szkody
     oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
    22. Baza kontrahentów - rozbudowano funkcje CRM, dodano zakładki:
     - Dokumenty sprzedaży
     - Dokumenty kosztowe
     - Oferty
     - Zamówienia
     - Zlecenia transportu i spedycji
     oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumetów.
    23. Rejestr Historii rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
    24. - Dzisiaj
     - Wczoraj
     - X ostatnich dni
     - X ostatnich godzin
     - X ostatnich rekordów
     - Bieżący miesiąc
     - Ostatni miesiąc
     - Bieżący rok
     - Poprzedni rok
    25. Szczegóły dokumentu, zakładka: Historia rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
     - Dzisiaj
     - Wczoraj
     - X ostatnich dni
     - X ostatnich godzin
     - X ostatnich rekordów
     - Bieżący miesiąc
     - Ostatni miesiąc
     - Bieżący rok
     - Poprzedni rok
    26. W rejestrze plików oraz notatek dodano filtrację : X ostatnich rekordów
    27. W szczegółach dokumentów, w zakładkach Pliki powiązane, Notatki, Historia rozmów telefonicznych, Rozliczenie roboczogodzin dodano filtrację : X ostatnich rekordów
    28. Rejestr faktur pro forma - dodano nową funkcjonalność - Automotyczny emailing dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w rejestrze dokumentów sprzedaży.
    29. Usługa SPEDTRANS Mail serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
    30. Usługa SPEDTRANS File serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
    31. Rejestr historii zdarzeń - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
    32. Wyszukiwanie po nazwie skróconej kontrahenta (rozwijane pole na formularzach wystawiania dokumentów) - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
    33. Rejestr przekazań pojazdów - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
    34. Rejestr dokumentów wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
    35. Baza wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Dokumenty pobrania/zdania wyposażeniaNotatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
    36. Baza towarów i usług - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
    37. Pole "Uwagi" - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru.
    38. Pole wyboru kontrahenta przy tworzeniu / edycji dokumentu - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
    39. Baza kontrahentów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    40. Baza pojazdów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    41. Baza kierowców - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    42. Baza pracowników - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    43. Baza towarów i usług - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    44. Baza wyposażenia - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    45. Baza opon - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
    46. Konfiguracja rodzaju zlecenia - dodano możliwość ukrycia:
     - naczepy
     - przyczepy
     - drugiego kierowcy
    47. Kartoteka kontrahenta - pole prefix AWB/IATA/ICAO przeniesiono do zakładki Dodatkowe informacje
    48. Wystawianie dokumentów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla osoby kontaktowej.
    49. Dokument notatka powiązanej z pojazdem - dodano możliwość wpisania licznika pojazdu.
    50. Doklument notatki - dodano możliwość edycji pól data i godziny.
    51. Moduł przekazania pojazdów:
     - dodano możliwość porównania pobrania i zdania pojazdu. W wyniku porównania otrzymujemy formularz z różnicami w dokumentach. Funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
     - dodano wydruk / raport przekazania pojazdu.
     - dodano wydruk / raport porównia przekazania pojazdu.
     Uwaga! wymagane dodatkowe wzroce wydruków - prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pomoc@listprzewozowy.com.pl Wzorce wydruków będziemy przesyłać po zgłoszeniu mailowym.
    52. Dane historii zdarzeń pojazdów zostały przeniesione do Rejestru notatek. Dane są również widoczne w słowniku pojazdu, w szczególach dokumentu, w zakładce Notatki.
    53. Kartoteka pracownika - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
    54. Słownik pracowników - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
    55. Kartoteka osoby kontaktowej kontrahenta - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
    56. Słownik kontrahentów - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
    57. Rejestr historii rozmów telefonicznych - w tabeli Statusy telefonów i ostatnie połączenia dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
    58. Moduł Bramka SMS (modem Huawei Hilink) - dodano zabezpieczenie - omijanie SMSów z nieprawidłowym numerem / które nie zostały wysłane. Usługa próbuje wysłać ponownie dany SMS, jeśli po kolejnym razie nie uda się, to omija dany SMS.
    59. Moduł SMS - dodano możliwość poprawienia numeru telefonu w niewysłanym SMSie. Funkcja dostępna pod klawiszem Funkcje > Popraw numer telefonu niewysłanej wiadomości
    60. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
     - dodano możliwość powiązania zlecenia z ofertą,
     - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty
     - dodano dodatkowy status zlecenia - pole Status 2. Uwaga! pole domyślnie ukryte. Funkcjonalność można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji. Dodatkowo należy zdefiniować statusy w słowniku Statusów dokumentów i kortotek.
     - w tabeli trasy dodano pole Ostatnia modyfikacja - pole zawiera nazwisko i imię użytkownika, który ostatnio zmodyfikował odcinek trasy  oraz datę i godzinę tej operacji.
    61. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
     - dodano kolumny: Ilość km ładownych wg GPS, Ilość km pustych wg GPS, Ilość wg GPS
     - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty.
     - dodano kolumnę Status II
     - w szczegółach, w zakładce Trasa dodano kolumnę Ostatnia modyfikacja.
    62. Baza kierowców - dodano zakładki: 
     - Wyposażenie
     - Przekazania pojazdów
     - Szkody
     - Mandaty
     oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
    63. Baza pracowników - dodano zakładki: 
     - Wyposażenie
     oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
    64. W menu głównym, w zakładce Rejestry dodano klawisz Flota, który grupuje wszystkie moduły związane z flotą i kierowcami.
    65. Uwaga!! zmiana w menu głównym > Słowniki:
     - Kontrahenci 
     - Pracownicy
     - Pojazdy
     - Kierowcy
     - Opony
     - Wyposażenie
     zostały przesunięte do Rejestry > CRM. 

     Uwaga!! Zmiana w menu głównym > Rejestry:
     - Zestawy pojazdów
     - Awizacje pojazdów
     - Wyposażenie pracowników, kierowców i pojazdów 
     - Serwis pojazdów
     - Serwis opon
     - Szkody komunikacyjne
     - Przekazania pojazdów
     - Mandaty
     - Zakazy w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych
     - Tankowania, karty flotowe
     - Dokumenty AETR
     - Historia tras pojazdów wg GPS
     zostały przesunięte do Rejestry > Flota.

    66. We wszystkich rejestrach dokumentów dodano filtracje:
     - Dzisiaj
     - Wczoraj
     - X ostatnich dni
     - X ostatnich rekordów
     - Bieżący tydzień
     - Poprzedni tydzień
     - Bieżący miesiąc
     - Poprzedni miesiąc
     - Bieżący rok
     - Poprzedni rok
     - Data
     oraz ustawiono sortowanie malejąco po dacie i numerze dokumentu, czyli domyślnie najnowsze dokumenty są zawsze na górze tabeli.

    poprawki:

    1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
    2. Generator not odsetkowych - dodano automatyczne uzupełnianie adresu do korespondencji i osoby kontaktowej.

    * moduł dostępny dla Klientów z aktywną usługą wsparcia technicznego. Moduł wymaga dostępu do internetu.

    Polski