AKTUALIZACJA_listopad_2023 | Programy dla firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych - SPEDTRANS

NOWA WERSJA PROGRAMU - SPEDTRANS 10
zapraszamy do zapoznania się z listą zmian i nowości!

nowości:

 1. Rekompilacja całego programu SPEDTRANS w najnowszym środowisku programistycznym.
 2. Integracja z KSeF:
  - eksport faktur sprzedaży do systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
  - import faktur zakupowych z systemu KSeF - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
 3. Formularze on line - nowy moduł dodatkowy.
 4. Mandaty - nowy moduł dodatkowy.
 5. Zakazy w ruchu drogowym pojazdów - nowy moduł dostępny od wersji podstawowej programu*.
  Uwaga! Dostępna jest też wersja usługi, która działa w tle i pobiera nabieżąco dane. Usługa analogiczna jak usługa kursów walut. Prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu instalacji pomoc@listprzewozowy.com.pl
 6. Nowa aplikacja mobilna SPEDTRANS webmobile - aplikacja nie wymaga instalacji, aplikacja korzysta z domyślnej przeglądarki WWW, dowolny system operacyjny.
 7. Integracja z giełdą TimoCom (moduł dodatkowy) - nowa integracja, poszerzony zakres wymiany danych.
 8. Integracja z giełdą Trans.EU (moduł dodatkowy) - dostosowanie modułu do zmian w najnowszym API.
 9. Lifting interfejsu użytkownika.
 10. Nowa szata graficzna wzorców dokumentów i raportów. Uwaga! Standardowa aktualizacja programu nie powoduje aktualizacji wzorców wydruków. Funkcja aktualizacji  wydruków dostępna jest z menu głównego programu, Pomoc > Aktualizacja wzorców wydruków. Uwaga! Wgranie nowych wzorców spowoduje usunięcie indywidualnych zmian wdrożeniowych we wzorcach wydruków i raportach.
 11. Wzorce wydruków i raporty - w głównej konfiguracji programu w zakładce Wzorce dokumentów i raporty dodano możliwość dostosowania kolorów nowych wzorców wydruków.
 12. SPEDTRANS on line - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
 13. SPEDTRANS - wygasające linki - nowa szata graficzna, rozbudowa funkcjonalności.
 14. Aplikacja mobilna SPEDTRANS (dla Android'a) - uproszczenie instalacji i konfiguracji serwera aplikacji.
 15. Dodano słownik typów punktów POI oraz zdyfiniowano systemowe typy POI tj. np. Stacja paliw (SP), Stacja ładowania (EV), Parking (P), Hotel/Nocleg (H), Inny punkt POI (POI).
 16. Kartoteka kontrahenta - dodano pole Typ POI.
 17. Moduł Mapy - dodano możliwość pokazania punków POI.
 18. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w szczegółach dokumentu, zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
 19. Rejestr zleceń transportu i spedycji - w widoku dyspozytora dodano kolumnę POI.
 20. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - zakładka trasa, dodano kolumnę POI.
 21. Baza pojazdów - rozbudowa zarządzania flotą - dodano zakładki: 
  - Wyposażenie
  - Przekazania pojazdów
  - Zlecenia serwisów
  - Szkody
  oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
 22. Baza kontrahentów - rozbudowano funkcje CRM, dodano zakładki:
  - Dokumenty sprzedaży
  - Dokumenty kosztowe
  - Oferty
  - Zamówienia
  - Zlecenia transportu i spedycji
  oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumetów.
 23. Rejestr Historii rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
 24. - Dzisiaj
  - Wczoraj
  - X ostatnich dni
  - X ostatnich godzin
  - X ostatnich rekordów
  - Bieżący miesiąc
  - Ostatni miesiąc
  - Bieżący rok
  - Poprzedni rok
 25. Szczegóły dokumentu, zakładka: Historia rozmów telefonicznych - dodano filtracje:
  - Dzisiaj
  - Wczoraj
  - X ostatnich dni
  - X ostatnich godzin
  - X ostatnich rekordów
  - Bieżący miesiąc
  - Ostatni miesiąc
  - Bieżący rok
  - Poprzedni rok
 26. W rejestrze plików oraz notatek dodano filtrację : X ostatnich rekordów
 27. W szczegółach dokumentów, w zakładkach Pliki powiązane, Notatki, Historia rozmów telefonicznych, Rozliczenie roboczogodzin dodano filtrację : X ostatnich rekordów
 28. Rejestr faktur pro forma - dodano nową funkcjonalność - Automotyczny emailing dokumentów. Funkcjonalność analogiczna jak w rejestrze dokumentów sprzedaży.
 29. Usługa SPEDTRANS Mail serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
 30. Usługa SPEDTRANS File serwer - dodano obsługę opcji Osadzanie czcionek.
 31. Rejestr historii zdarzeń - zoptymalizowano prędkość wczytywania danych.
 32. Wyszukiwanie po nazwie skróconej kontrahenta (rozwijane pole na formularzach wystawiania dokumentów) - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
 33. Rejestr przekazań pojazdów - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
 34. Rejestr dokumentów wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
 35. Baza wyposażenia - dodano Dane szczegółowe oraz zakładki: Dokumenty pobrania/zdania wyposażeniaNotatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
 36. Baza towarów i usług - w sekcji Dane szczegółowe dodano zakładki: Notatki, Zadania i ważne terminy, Pliki.
 37. Pole "Uwagi" - dodano rozwijane pole szybkiego wyboru.
 38. Pole wyboru kontrahenta przy tworzeniu / edycji dokumentu - zoptymalizowano prędkość wczytywania i wyszukiwania danych, dla dużych baz danych.
 39. Baza kontrahentów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 40. Baza pojazdów - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 41. Baza kierowców - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 42. Baza pracowników - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 43. Baza towarów i usług - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 44. Baza wyposażenia - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 45. Baza opon - rozbudowano wyszukiwanie po frazie tj. dodano wyszukiwanie po wielu kolumnach.
 46. Konfiguracja rodzaju zlecenia - dodano możliwość ukrycia:
  - naczepy
  - przyczepy
  - drugiego kierowcy
 47. Kartoteka kontrahenta - pole prefix AWB/IATA/ICAO przeniesiono do zakładki Dodatkowe informacje
 48. Wystawianie dokumentów - dodano rozwijane pola szybkiego wyboru dla osoby kontaktowej.
 49. Dokument notatka powiązanej z pojazdem - dodano możliwość wpisania licznika pojazdu.
 50. Doklument notatki - dodano możliwość edycji pól data i godziny.
 51. Moduł przekazania pojazdów:
  - dodano możliwość porównania pobrania i zdania pojazdu. W wyniku porównania otrzymujemy formularz z różnicami w dokumentach. Funkcja dostępna pod prawym klawiszem myszy.
  - dodano wydruk / raport przekazania pojazdu.
  - dodano wydruk / raport porównia przekazania pojazdu.
  Uwaga! wymagane dodatkowe wzroce wydruków - prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego pomoc@listprzewozowy.com.pl Wzorce wydruków będziemy przesyłać po zgłoszeniu mailowym.
 52. Dane historii zdarzeń pojazdów zostały przeniesione do Rejestru notatek. Dane są również widoczne w słowniku pojazdu, w szczególach dokumentu, w zakładce Notatki.
 53. Kartoteka pracownika - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
 54. Słownik pracowników - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
 55. Kartoteka osoby kontaktowej kontrahenta - dodano pole Numer wewnętrzny (telefonu).
 56. Słownik kontrahentów - dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
 57. Rejestr historii rozmów telefonicznych - w tabeli Statusy telefonów i ostatnie połączenia dodano kolumnę Numer wewnętrzny (telefonu).
 58. Moduł Bramka SMS (modem Huawei Hilink) - dodano zabezpieczenie - omijanie SMSów z nieprawidłowym numerem / które nie zostały wysłane. Usługa próbuje wysłać ponownie dany SMS, jeśli po kolejnym razie nie uda się, to omija dany SMS.
 59. Moduł SMS - dodano możliwość poprawienia numeru telefonu w niewysłanym SMSie. Funkcja dostępna pod klawiszem Funkcje > Popraw numer telefonu niewysłanej wiadomości
 60. Dokument zlecenia transportu lub spedycji:
  - dodano możliwość powiązania zlecenia z ofertą,
  - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty
  - dodano dodatkowy status zlecenia - pole Status 2. Uwaga! pole domyślnie ukryte. Funkcjonalność można włączyć w Konfiguracji szczegółowej zleceń transportu/spedycji. Dodatkowo należy zdefiniować statusy w słowniku Statusów dokumentów i kortotek.
  - w tabeli trasy dodano pole Ostatnia modyfikacja - pole zawiera nazwisko i imię użytkownika, który ostatnio zmodyfikował odcinek trasy  oraz datę i godzinę tej operacji.
 61. Rejestr zleceń transportu i spedycji:
  - dodano kolumny: Ilość km ładownych wg GPS, Ilość km pustych wg GPS, Ilość wg GPS
  - w tabeli usług dodano kolumnę Numer oferty.
  - dodano kolumnę Status II
  - w szczegółach, w zakładce Trasa dodano kolumnę Ostatnia modyfikacja.
 62. Baza kierowców - dodano zakładki: 
  - Wyposażenie
  - Przekazania pojazdów
  - Szkody
  - Mandaty
  oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
 63. Baza pracowników - dodano zakładki: 
  - Wyposażenie
  oraz możliwość dodawania, edytowania i usuwania dokumentów.
 64. W menu głównym, w zakładce Rejestry dodano klawisz Flota, który grupuje wszystkie moduły związane z flotą i kierowcami.
 65. Uwaga!! zmiana w menu głównym > Słowniki:
  - Kontrahenci 
  - Pracownicy
  - Pojazdy
  - Kierowcy
  - Opony
  - Wyposażenie
  zostały przesunięte do Rejestry > CRM. 

  Uwaga!! Zmiana w menu głównym > Rejestry:
  - Zestawy pojazdów
  - Awizacje pojazdów
  - Wyposażenie pracowników, kierowców i pojazdów 
  - Serwis pojazdów
  - Serwis opon
  - Szkody komunikacyjne
  - Przekazania pojazdów
  - Mandaty
  - Zakazy w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych
  - Tankowania, karty flotowe
  - Dokumenty AETR
  - Historia tras pojazdów wg GPS
  zostały przesunięte do Rejestry > Flota.

 66. We wszystkich rejestrach dokumentów dodano filtracje:
  - Dzisiaj
  - Wczoraj
  - X ostatnich dni
  - X ostatnich rekordów
  - Bieżący tydzień
  - Poprzedni tydzień
  - Bieżący miesiąc
  - Poprzedni miesiąc
  - Bieżący rok
  - Poprzedni rok
  - Data
  oraz ustawiono sortowanie malejąco po dacie i numerze dokumentu, czyli domyślnie najnowsze dokumenty są zawsze na górze tabeli.

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Generator not odsetkowych - dodano automatyczne uzupełnianie adresu do korespondencji i osoby kontaktowej.

* moduł dostępny dla Klientów z aktywną usługą wsparcia technicznego. Moduł wymaga dostępu do internetu.

Polski