NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.007

1. Tworzenie zlecenia transportu/spedycji na podstawie zamówienia od kontrahenta - w głównej konfiguracji programu dla kalkulacji dat załadunku i rozładunku dodano opcję: Tylko dni robocze.
2. Zadanie lub ważny termin - dodano funkcję Powtórz - po zrealizowaniu zadania lub ważnego terminu z zaznaczoną funkcją "Powtórz"
program sam proponuje założenie kolejnego dokumentu z bieżącą datą i okresem analogicznym do źródłowego dokumentu.
W rejestrze zadań i ważnych terminów również dodano kolumnę Powtórz.

3. Moduł mapowy:
- dodano możliwość dodania własnych ikon dla rodzajów odcinków tras (w edycji kartoteki),
- dodano możliwość dodania własnych ikon dla typów pojazdów (w edycji kartoteki),
- dodano możliwość dodania własnych ikon dla typów zamówień od kontrahentów (w edycji kartoteki),
- dodano możliwość dodania własnych ikon dla rodzajów zleceń (w edycji kartoteki),

- w głównej konfiguracji programu dodano opcje wyznaczania trasy:
  - Nie licz km trasy po wodzie,
  - Nie licz km trasy na wagonie

4. Dokument korekty sprzedaży - dodano możliwość wystawienia korekty do korekty sprzedaży. Uwaga! Wymagana dodatkowa modyfikacja wzorców wydruków lub aktualizacja standardowych wzorców wydruków.

 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Usunięto błąd pojawiający się w szczególnym przypadku po aktualizacji programu.
Dodano podgląd wiadomości STM (SPEDTRANS mobile) w dokumencie zlecenia transportu/spedycji oraz w szczegółach w rejestrze zleceń transportu/spedycji. 

Polski