NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.008

1. Moduł mapowy:
- w Kalkulatorze tras dodano trasy alternatywne, domyślna ilość pobieranych tras alternatywnych = 3. W konfiguracji modułu mapy dodano możliwość podania własnej wartości pobieranych tras alternatywnych, max. 6.  
- dodano tabelę z podsumowaniem tras alternatywnych. Tabela zawiera dane: Nazwa trasy, Ilość km, Koszt PLN (dla mapy HERE), Czas.
- dodano tabelę Koszty wg kraju (dla mapy HERE)
- dodano tabelę Koszty wg rodzaju kosztu (dla mapy HERE)
- dodano możliwość pokazania kilku tras zleceń na jednej mapie
- dodano zapamiętywanie wybranej trasy pod zleceniem transportu/spedycji.

2. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - Zamówienia od kontrahentów.
3. Nowy moduł dodatkowy - SPEDTRANS on line - Aukcje (giełda internetowa).
4. Monitoring należności -
w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
5. Faktoring należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
6. Windykacja należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
7. Ubezpieczenie należności - w głównej konfiguracji programu dodano możliwość podania treści oraz pliku graficznego, który będzie nadrukowywany na dokumentach sprzedaży. Uwaga! Wymagana aktualizacja wzorców wydruków dokumentów sprzedaży.
8. Przelewy elektroniczne - dla przelewów zagranicznych dodano Bank pośredniczący. Dane banku pośredniczącego należy uzupełnić w kartotece rachunku bankowego.
9. Rejestr odpraw na bramie towarowej - dodano filtrację po polach: Data wjazdu, Data wyjazdu.
10. Rozbudowa integracji z telematyką WebFleet / TomTom.
11. Rejestr awizacji pojazdów:

- dodano możliwość dzielenia zleceń z poziomu awizacji
- dodano funkcje:
  CTRL + podwójne kliknięcie w oś awizacji pojazdu - przeniesienie awizacji pomiędzy pojazdami
  SHIFT + podwójne kliknięcie w oś awizacji pojazdu - zaawizowanie wybranego zlecenia transportu na dany pojazd
  DEL - usunięcie zaznaczonej awizacji pojazdu

- Uwaga! Przeniesienie awizacji pomiędzy pojazdami powoduje aktualizację pojazdu, naczepy i przyczepy oraz kierowców w powiązanym zleceniu transportu. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja o aktualizacji danych.
- Uwaga! Zmiana pojazdu w zleceniu transportu powiązanym z awizacją pojazdu powoduje automatycznie aktualizację awizacji pojazdu. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja o aktualizacji danych.
- Uwaga! Dla nowych zleceń transportu - jeśli jest wolny termin dla awizacji - dokument awizacji jest tworzony automatycznie w tle. W prawym dolnym rogu wyświetlana jest informacja, że dokument został dodany.
- Uwaga! Usunięcie pojazdu ze zlecenia, gdzie pojazd jest już zaawizowany, powoduje usunięcie awizacji.
12. Rozbudowano funkcję dzielenia zlecenia o aktualizację oraz dodanie dodatkowej awizacji pojazdu.
13. Dodano dni świąteczne na rok 2023.

 

Poprawki:

Aktualizacja komponentów systemowych programu.
Aktualizacja funkcji pobierającej dane kontrahenta z giełdy TimoCom.

Polski