NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.014

Nowości:

1. ​Rejestr Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
   - Dzisiaj
   - Wczoraj
   - X ostatnich dni
   - Bieżący miesiąc
   - Ostatni miesiąc
   - Bieżący rok
   - Poprzedni rok

2. Szczegóły dokumentu, zakładka: Rozliczenie roboczogodzin - dodano filtracje:
    - Dzisiaj
    - Wczoraj
    - X ostatnich dni
    - Bieżący miesiąc
    - Ostatni miesiąc
    - Bieżący rok
    - Poprzedni rok

3. Moduł mapy:
- zoptymalizowano prędkość wyznaczanie oraz rysowaia tras skaładających się z wielu odcinków.
- wprowadzono regułę, że kliknięcie w marker pokazuje opis, kolejne kliknięice w marker chowa opis markera.

4. Dokument zlecenie transportu lub spedycji - geofencing.

5. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dla integracji z GPS dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).

6. Usługa integracji z GPS - analogicznie jak w Rejestrze zleceń transportu i spedycji, dodano fukcjonalność automatycznego pobierania dat przekraczania stref (geofencing). tj. data wjazdu/wyjazdu w strefę (załadunku/rozładunku).  Aktualnie wprowadzone dla integracji z frameLogic. 

7. Dla operacji podglądu plików dodano klawisze skrótów:
    F2 - w zależności od konfiguracji w programie, podgląd za pomocą wbudowanego modułu do podglądu plików lub domyślnego programu Windows.
    CTRL + F2 - zawsze podgląd za pomocą domyślnego programu Windows.

8. Analizy > Stany w lokalizacjach magazynowych - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Ostatanie ruchy w lokalizacjach.

9. Analizy > Stan magazynowy towarów na dzień - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabeli - Stany magazynowe w magazynach

10. Analizy > Stan magazynowy towarów - dodano możliwość eksportu danych do pliku tabel:
     - Stany magazynowe w magazynach
     - Stany magazynowe w lokalizacjach
     - Stany magazynowe w opakowaniach

11. Rejestr duplikatów - rozbudowano filtrację po frazie dla pola Kontrahent (analogicznie jak w innych rejestrach i słownikach)

12. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
     - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
     - Zlecenia z korespondencją przychodzącą

13. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - dodano filtracje:
      - Zlecenia bez korespondencji przychodzącej
      - Zlecenia z korespondencją przychodzącą

14. Rejestr zadań i ważnych terminów - dodano opcję w konfiguracji modułu: Wyróżniaj rekordy danych wg konfiguracji statusów dokumentów

15. Uwaga! Dodawanie plików / funkcja Drag and Drop / CTRL+SHIFT+V:
     - 
zamiast Drag and Drop można użyć funkcji CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V na wybranym oknie programu SPEDTRANS
     - Uwaga! Duże ułatwienie dla użytkowników pracujących z Pulpitem zdalnym Windows Funkcja CTRL+C >>> CTRL+SHIFT+V również działa przez pulpit zdalny na wybranym oknie programu SPEDTRANS
     - dodano również pobieranie danych graficznych ze schowka Windows (screenshot, wycinek ekranu) za pomocą funkcji CTRL+SHIFT+V

16. Moduł SMS - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości SMS do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.

17. Moduł STM - integracja z aplikacją mobilną SPEDTRANS mobile - dodano regułę, że po dodaniu wiadomości STM do kolejki do wysłania (kliknięcie klawisza Wyślij), jeśli po 30 sekundach wiadomość nie zostanie wysłana, to w prawym dolnym rogu ekranu programu pojawi się alert ostrzegający.

Poprawki:

  1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
  2. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd w wyszukiwaniu zleceniodawcy po numerze NIP.
  3. Dokument zlecenia transportu lub spedycji - usunięto błąd przy dodawaniu nowego zestawu pojazdów tj. klawisz OK był nieaktywny po wybraniu pojazdu z kartoteki.
  4. Generator faktur sprzedaży - dla zleceń transportu i spedycji - poprawiono przeliczanie daty sprzedaży i daty wystawienia faktury - wzięto pod uwagę również datę spóźnienia.

 

 

Polski