NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 9 wer. wew. 9.005

1. Moduł zamówień od kontrahentów:
- Nowy dokument zamówienia od kontrahenta - dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
- w rejestr zamówień od kontrahentów dodano zakładkę - Usługi dodatkowe
Uwaga! Funkcjonalność domyślnie wyłączona.
2. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
3. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
4. Rejestr ofert dla kontrahentów - dodano możliwość filtracji po grupach kontrahentów.
5. Moduł mapowy - w kalkulatorze tras dodano funkcje:
- Szukaj kontrahentów w pobliżu (z bazy kontrahentów)
- Szukaj zleceniodawców w pobliżu (na podstawie zleceń transportu i spedycji)
- Szukaj wolne pojazdy w pobliżu
- Pokaż wolne ładunki w pobliżu
- Dodano możliwość ukrycia / usunięcia wybranych elementów mapy.
- Dodano koszty trasy - dla mapy HERE


- Dodano koszty trasy dla zleceń tworzonych z kalkulatora tras - dla mapy HERE
- Dodano dodatkowe parametry pojazdu oraz trasy dla wyznaczania trasy:
  - waga pojazdu
  - ilość osi pojazdu
  - wysokość pojazdu
  - szerokość pojazdu
  - długość pojazdu
  - liczba przyczep
  - kategoria tunelu
6. Moduł mapowy - na mapie bieżącej lokalizacji pojazdów dodano możliwość pokazania pojazdów w dacie rozładunku.
7. Moduł mapowy + integracja z GPS - Kalkulator tras oraz Podgląd historii trasy pojazdu - dodano podsumowanie ilości kilometrów, zużytego paliwa (na podstawie skumulowanego spalania z szyny CAN) oraz średnie spalanie paliwa.
8. Rejestr historii tras pojazdów - dodano kolumnę Licznik Paliwo (skumulowane spalanie z szyny CAN).
9. W oknie dialogowym dodawania odcinka trasy we wzorcowych trasach, w zleceniach wyjazdów / załadunków oraz kalkulatorze tras dodano opcje: Wybierz miejsce załadunku/rozładunku z rejestru zleceń transportu/spedycji.
10. Dla dokumentów magazynowych tworzonych do zleceń serwisu, dodano przenoszenie na dokument magazynowy numeru rejestracyjnego pojazdu.
11. Zaktualizowano funkcję eksportu danych dokumentów sprzedaży do formatu JPK_FA(4).
12. Dokument przekazania pojazdu - dodano możliwość wydrukowania dokumentu przekazania pojazdu.
13. Słownik typów pojazdów - dodano pola: Waga (max) oraz Ilość osi. 
14. CRM > baza kontrahentów > Analizy > Wartość zrealizowanych zleceń transportu i spedycji - sprzedaż, koszty, zysk - dodano regułę, że dla zleceń walutowych, gdzie brak jest kursu waluty obcej, pobierany jest najbliższy kurs danej waluty.
15. Rejestr dokumentów sprzedaży - dodano możliwość filtracji po dacie wpłaty.
16. Rejestr dokumentów kosztowych - dodano możliwość filtracji po dacie zapłaty.
17. Dokument wezwania do zapłaty - dodano możliwość dodania obciążenia dodatkowego np. koszty upomnienia.
18. CRM > baza kontrahentów > Analizy - dodano możliwosć wyboru grupowania danych: Miesięc lub Rok.
19. CRM > kartoteka kontrahenta - dodano zakładkę Analizy - analizy graficzne jak dla bazy kontrahentów.


20. Rozbudowa możliwości wdrożeniowych programu - na potrzeby indywidualnych wymagań Klientów.
21. Dokument zlecenia transportu / spedycji - w zakładce trasy dodano funkcję: Dodaj dojazd.
22. Przelewy elektroniczne - dodano obsługę przelewów zagranicznych, wautowych (PLA/MT103) dla Banku Spółdzielczego. Uwaga! Domyślnie funkcjonalność wyłączona.
23. Dokument zlecenia transportu / spedycji - odcinek trasy
- dodano dodatkową datę "do daty"; do tej pory data i godzina załadunku / rozładunku mogła mieć format data + od godziny - do godziny, po zmianie może mieć format od daty godziny - do daty godziny.


- zmieniono opis pola - było: Data i godz. zmieniono na: Planowana data i godzina
- dodano dodatkowe pola typu data i godzina: 
   - Wjazd w strefę (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
   - Rejestracja (zameldowanie się w miejscu załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
   - Rozpoczęcie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
   - Zakończenie (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
   - Wyjazd ze strefy (załadunku / rozładunku - dane mogą być wpisane ręcznie lub pobrane automatycznie z GPS - opcja wdrożeniowa lub podane w aplikacji mobilnej SPEDTRANS dla kierowcy)
Uwaga!!! aby dodatkowe daty były widoczne na wydrukach indywidualnych, wymagane są modyfikacje wydruków.


 

Poprawki:

1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
2. Aktualizacja zbiorcza modułu mapowego.
3. Przelewy elektroniczne - dla przelewów typu "split payment" dodano obsługę "Opisu przelewu" wg głównej konfiguracji programu.
4. Uzupełniono tłumaczenia na język angielski interfejsu użytkownika.
5. Dodano tłumaczenia na język angielski w module Generatora raportów.
6. JPK_FA - usunięto błędnie przekazywaną wartość w polach <P_3C> oraz <P_3D>

 

Polski