NOWOŚCI! Aktualizacja SPEDTRANS 10 wer. wew. 10.004

nowości:

 1. Rozbudowa integracji GPS - GEONAVI.
 2. Dokument zamówienia od kontrahenta - dodano telefon komórkowy do osoby kontaktowej.
 3. Dokument oferty dla kontrahenta - dodano telefon komórkowy do osoby kontaktowej.
 4. Rozbudowa zarządzania widokami:
  - Dodano możliwość wyszukiwania widoków.

  - Dodano możliwość podglądu widoków innych użytkowników. Funkcja dla administratora lub użytkownika o dodatkowych uprawnieniach. 

 5. Dokument załącznika dla płatnika - dodano kolumny Data załadunku oraz Data dostawy. Kolumna Data dostawy domyślnie odkryta.

 6. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano możliwość filtracji po Agencie.


   

 7. Rejestr zleceń transportu i spedycji - dodano grupy kolumn:
  - Cena zak. / stawka za km
  - Cena sprz.  / stawka za km
  oraz przeliczone stawki wg km wpisanych ręcznie/z mapy lub wg GPS.
 8. Analiza cen frachtów - dodano kolumny:
  - Cena zak. / stawka za km wg GPS
  - Cena sprz.  / stawka za km wg GPS
  oraz możliwość filtrowania danych do tych cenach.
 9. Dodano opcję konfiguracji: Odświeżaj tylko bieżący rekord danych, jeśli to możliwe. Zalecane dla dużych baz danych. Pełne odświeżenie danych tylko poprzez klawisze Filtruj lub Odśwież.
  Uwaga! Opcja domyślnie włączona.


   

 10. Dodano możliwość wklejenia numeru telefonu, np. przy wklejaniu +48505101202 program sam dzieli na kod kraju i numer telefonu.


   

 11. Rejestr wynagrodzeń - dodano możliwość wybrania zakresu Rok-miesiąc.

 12. Kartoteka pojazdu - dodano pole: Opiekun - dział.


   

 13. Kartoteka kierowcy - dodano pole: Opiekun - dział.

 14. Konfiguracja użytkownika, dodano możliwość ograniczenia dostępu do wybranych kartotek kontrahentów, pojazdów oraz kierowców.

   I dodajemy wybrane działy w zakładce.


   

 15. Dodano funkcję - kliknięcie ENTER w pola:
  - nazwa skrócona kontrahenta
  - pojazd
  - opiekun pojazdu
  - opiekun kierowcy
  - dział opiekuna pojazdu
  - dział opiekuna kierowcy
  powoduje uzupełnienie danych tj. nazwy firmy licencjobiorcy / aktulanie zalogowany pracownik.
  Funkcjonalność dostępna dla dokumentów / kartotek:
  - Zlecenie wyjazdu / załadunku
  - Notatka
  - Plik
  - Zadanie lub ważny termin
  - kartoteka pojazdu
  - kartoteka kierowcy

 16. Konfiguracja użytkownika, dodano możliwość ograniczenia dostępu do rodzajów plików.


   

 17. Uwaga! Zmiana w konfiguracji użytkownika - dla nowego użytkownika - wyłączono domyślnie auto odświeżanie danych przy przechodzeniu między rejestrami i słownikami.


   

 18. Rozbudowano funkcję kopiowania uprawnień użytkowników:
  - dodano kopiowanie uprawnień i ograniczeń
  - dodano możliwość wyboru, co ma być kopiowane.


   

 19. Uproszczono widok Głównej konfiguracji programu.


   

 20. Eksport dokumentów sprzedaży do programu księgowego SAGE Symfonia - dodano opcję: Dodaj dodatkowe sekcje związane z rozliczeniem różnic kursowych.

  Uwaga! Funkcję trzeba włączyć w głównej konfiguracji programu:

   

 21. Dodano możliwość włączenia/wyłączenia opcji Automatycznej filtracji po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania w rejestrach danych oraz słownikach.
  Uwaga! Opcja domyślnie włączona. Zalecane dla dużych baz danych.
  Uwaga! Wciśnięcie klawisza ENTER w polu wyszukiwania powoduje wykonanie filtracji / odświeżenia danych.


   

 22. Dodano możliwość zmiany Opóźnienia wyszukiwania.


   

 23. Dodano uprawnienie użytkownika do Przeliczania kursów walut dla zatwierdzonych zleceń transportu i spedycji.


   

 24. Dokument przekazania pojazdu - dodano pola:
  - Planowana data pobrania
  - Data wykonania (pobrania/zdania)

poprawki:

 1. Aktualizacja komponentów systemowych programu.
 2. Poprawiono błenie przenoszoną formę płatności z oferty dla kontrahenta do zlecenia transportu lub spedycji.
 3. Poprawiono błenie przenoszoną formę płatności z zamówienia od kontrahenta do zlecenia transportu lub spedycji.
 4. Zoptymalizowano prędkość wczytywania głównej konfiguracji programu.
 5. Dokument Zadanie lub ważny termin - poprawiono wyszukiwanie w rozwijanych polach adresata: Działa oraz Pracownik.
 6. Poprawiono kalkulację daty wstawienia i sprzedaży dla faktury sprzedaży tworzonej z załącznika dla płatnika - wariant - zbiorcza jedna pozycja.

Polski